5-81COM

5-81COM

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

WOENSDAG 15 JUNI 2011 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Huub Broers aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven en aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de mogelijke hst-verbinding tussen Frankfurt en Londen» (nr. 5-821)

Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de treinverbinding tussen Frankfurt en Londen» (nr. 5-939)

De voorzitter. - Ik stel voor deze vragen om uitleg samen te voegen. (Instemming)

De heer Huub Broers (N-VA). - Maandag 11 april las ik in de Aachener Zeitung dat de Deutsche Bahn na de vrijgave van de Noordzeetunnel voor andere maatschappijen dan Eurotunnel, de bedoeling heeft om tegen eind 2013 een hst-verbinding te maken tussen Frankfurt en Londen. De nieuwe lijn zou de concurrentie moeten aangaan met het luchtverkeer tussen de twee beurshoofdsteden van beide landen. Testen zouden al zijn uitgevoerd in oktober van vorig jaar.

Op deze nieuwe lijn zouden er slechts haltes komen in Keulen en Brussel. De optie Aken blijft ter bespreking. Als die halte er zou komen, dan is dat zeker een zware concurrent voor de exploitatie van de lijnen via Liège-Guillemins.

Dit station zou zelfs niet in het schema zijn opgenomen, Rijsel om de een of andere reden wel. Het Luikse station is nochtans het knooppunt naar Maastricht en andere steden en andere stations zoals Eupen voor de Oostkantons. Bovendien wordt dit station ook enorm veel gebruikt voor pendelaars uit andere provincies, onder meer Luik en Limburg. Om vanuit deze provincies de hst te nemen zou men dus al naar Keulen of Brussel moeten. De totale regio riskeert daardoor letterlijk de trein te missen op het vlak van de Europese ontsluiting via openbaar vervoer en dit in tijden dat heel Europa schreeuwt om meer en beter openbaar vervoer.

Kent u de plannen van de Deutsche Bahn over dit traject? Waren uzelf of uw diensten erbij betrokken?

Welke zijn in voorkomend geval de afspraken hierover?

Plant u hieromtrent nog gesprekken en zullen er nog inspanningen gedaan worden om een halte te hebben in het modernste station van de regio en misschien wel van het hele land, met name dat van Luik?

M. Hassan Bousetta (PS). - Je suis heureux de constater que M. Broers est d'accord avec moi sur la nécessité du retour à Liège d'un arrêt de train ! À l'occasion d'un test mené le 19 octobre dernier, la Deutsche Bahn a fait circuler pour la première fois un train de voyageurs sous La Manche. Les derniers obstacles en termes de sécurité dans le tunnel ont, semble-t-il, été levés par l'Agence européenne du rail en mars dernier. Depuis lors, les responsables de la société ferroviaire allemande manifestent la volonté d'accélérer leur projet d'une liaison entre Francfort et Londres.

Initialement annoncée pour 2014, la presse internationale parle aujourd'hui d'un calendrier fixé sur l'année 2013, voire 2012, compte tenu des Jeux Olympiques de Londres de 2012.

Ce projet a suscité de nombreuses réactions citoyennes en Belgique et à Liège en particulier. Une pétition pour obtenir de la Deutsche Bahn un arrêt à Liège a ainsi recueilli plusieurs milliers de signatures en quelques jours.

Si nous n'y prenons garde, la libéralisation du rail entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pourrait entraîner de nouvelles inégalités en termes de mobilité.

Ce projet de liaison entre Francfort et Londres projeté par la Deutsche Bahn en est une parfaite illustration. Si l'on peut comprendre la volonté des Allemands d'amener Francfort à cinq heures de Londres, on ne peut accepter la position allemande qui ouvre aujourd'hui le jeu pour un arrêt éventuel à Aix-la-Chapelle mais qui exclut l'idée d'un arrêt en gare de Liège-Guillemins. Après avoir consenti des investissements considérables pour y aménager une gare de niveau international, nous devons faire le constat amer que se crée sous nos yeux une liaison majeure sur le plan européen qui va traverser le territoire de la Région wallonne de part en part sans s'y arrêter une seule fois. Je précise que la Région flamande est également concernée par ce problème, pour d'autres lignes.

Si nous acceptons aujourd'hui que Liège soit tenue à l'écart de ce qui deviendra demain un réseau européen à grande vitesse, nous devrons demain accepter les conséquences économiques négatives que cela aura sur le développement territorial de tout l'est du pays.

Madame la ministre, êtes-vous en mesure de nous indiquer le calendrier dans lequel la liaison Francfort Londres est envisagée par la Deutsche Bahn ? Des contacts ont-ils été pris pour envisager un arrêt en gare de Liège-Guillemins ? Le gouvernement fédéral pourrait-il s'engager à ouvrir sans délai un dialogue avec les promoteurs de la ligne, les autres opérateurs concernés ainsi qu'avec les régions, en vue de garantir à nos concitoyens le maintien de la meilleure offre de mobilité ?

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - Ik herhaal dat ik ter zake niet bevoegd ben. Niettemin wil ik de informatie die de NMBS mij gaf, meedelen.

Ik verneem van de NMBS dat de Deutsche Bahn overweegt om vanaf 2013 een ICE-trein te laten rijden tussen Frankfurt en Londen en dit drie keer per dag. De Deutsche Bahn heeft haar vervoersplan nog niet gecommuniceerd; de halte in het station Aachen is dus geenszins gewaarborgd.

Zoals u weet werd in het kader van de Europese wetgeving het internationaal reizigersvervoer sedert begin 2010 geliberaliseerd. Elke spoorwegonderneming is gemachtigd een exploitatielicentie aan te vragen in om het even welke EU-lidstaat. Vanaf het moment dat zij over die licentie beschikt, mag de onderneming rijpaden aanvragen evenals een vergunning voor zijn materieel en treinpersoneel in het land van haar keuze. Het is deze handelswijze die de Deutsche Bahn volgt in het kader van een toekomstige verbinding Frankfurt-Londen.

Als voogdijminister van de NMBS voor de openbare dienst, ben ik niet op de hoogte van de intenties van buitenlandse operatoren. Ik begrijp dat een directe verbinding Luik-Londen interessant zou zijn voor de regio, maar ik heb geen enkele bevoegdheid om in dit dossier te interveniëren. Wij hopen alleen dat de beslissingen die zullen worden genomen gunstig zullen zijn voor ons, maar ik ben niet bevoegd om een beslissing af te dwingen.