5-81COM

5-81COM

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

WOENSDAG 15 JUNI 2011 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Huub Broers aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de eventuele afschaffing van de treinverbinding Brussel-Maastricht via Wezet» (nr. 5-528).

Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de toekomst van het NMBS-aanbod tussen Brussel, Luik, Wezet en Maastricht» (nr. 5-870)

De voorzitter. - Ik stel voor deze vragen om uitleg samen te voegen. (Instemming)

De heer Huub Broers (N-VA). - Volgens een aantal Waalse kranten van 8 februari 2011 zou NMBS-topman Marc Descheemaecker aangekondigd hebben dat hij de enige treinverbinding Brussel-Maastricht via Visé in beide richtingen wil afschaffen. Op 11 januari 2008 was er nochtans een beheerscontract voor de periode 2008-2012 gesloten tussen de Belgische staat en de NMBS waarin wordt bepaald dat grensoverschrijdende bedieningen tot stations kort over de grens moeten worden gewaarborgd. Visé is het eerste station over de grens. In artikel 24 van het beheerscontract wordt er voor Maastricht zelfs een minimum van twaalf treinen per dag per richting verzekerd.

Als burgemeester van een kleine gemeente aan de grens ben ik momenteel met de NMBS aan het onderhandelen over het aanleggen van een brug over de spoorweg in de gemeente. De vraag is of die investering nog wel nodig is als de treinverbinding wordt afgeschaft.

Weinig reizigers en veel vertragingen worden als reden aangehaald voor de schrapping van de treinverbinding. Nochtans nemen veel mensen in Visé, Voeren en Luik de trein om in Brussel te gaan werken. De stad Visé zou anderzijds de afschaffing van de treinverbinding betreuren omdat ze onlangs fors heeft geïnvesteerd in de aanleg van een prachtige parkeergelegenheid tegenover het station in Visé, hoofdzakelijk bedoeld voor de reizigers die gebruik maken van de verbinding Maastricht-Visé-Luik-Brussel, overigens de enige lijn die langs het station van Visé passeert.

Is de minister op de hoogte van de mogelijke afschaffing van de verbinding Maastricht-Brussel en omgekeerd en/of van de halte in Visé?

Zo ja, wat zijn de gevolgen voor de reizigers die van de verbinding gebruik maken voor het woon-werkverkeer? Wordt ze een alternatief aangeboden?

Kan de minister me een overzicht geven van het aantal reizigers dat gebruik maakt van de verbinding Maastricht-Brussel en omgekeerd, en ook van de op- en afstap in Visé?

Op de verbinding zijn er vaak vertragingen. Wat is daarvan vooral de oorzaak?

M. Hassan Bousetta (PS). - Si l'on en croit les propos tenus le 19 janvier dernier par M. Descheemaecker, administrateur délégué de la SNCB, la liaison internationale reliant toutes les heures les villes de Maastricht, Visé, Liège et Bruxelles poserait problème en termes de taux de fréquentation et de ponctualité. Ces propos provoquent mon inquiétude et celle de nombreux usagers quant à la possible suppression de cette ligne issue d'un projet pilote lancé en 2006. Elle a déjà fait l'objet d'une évaluation en octobre 2007, sans révéler, semble-t-il, de problèmes particulièrement alarmants. La supprimer aujourd'hui susciterait indéniablement de nombreuses réactions négatives, au vu du statut qu'elle a pu acquérir. En effet, de nombreux navetteurs l'utilisent aux heures de pointe. Je n'ose imaginer les nombreuses conséquences qu'entraînerait cette disparition.

Les taux de fréquentation des trains, en constante augmentation, concernent également les trains rapides permettant à des milliers de voyageurs de se rendre quotidiennement de Liège à Bruxelles et vers Maastricht. De plus, la traversée de la vallée de la Basse-Meuse fait de ce train un outil pour l'ensemble des citoyens de la région. Cette ligne permet donc réellement de soulager les offres proposées chaque heure par la ligne Eupen-Ostende et la ligne Liège-Guillemins-Namur-Bruxelles-Midi.

Madame la ministre, j'aimerais donc vous entendre sur les problèmes de ponctualité et de fréquentation qui sont allégués au sujet de cette ligne et sur les solutions qui pourraient y être apportées. Y a-t-il eu une actualisation de l'évaluation du fonctionnement de cette ligne effectuée en 2007 ? Si oui, quels en sont les résultats ? Des modifications d'offre de services de la SNCB en ce qui concerne la ligne Maastricht-Bruxelles ont-elles fait l'objet de décisions, et si oui lesquelles ?

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - Sinds de indienstneming van de IC-lijn Brussel-Maastricht zijn er stiptheidsproblemen. Dat heeft een grote invloed op alle treinverbindingen op de lijn 36 Luik-Brussel. Daardoor moeten de IC-treinen geregeld beperkt worden tot Luik of Visé, wat onaangenaam is voor de reizigers die naar Maastricht moeten en voor wie bovendien naar een alternatief moet worden gezocht, wat ook al niet evident is door een gebrek aan rollend materieel tijdens de piekuren.

De grootste oorzaak van vertraging op de verbinding IC Brussel-Maastricht via Visé zijn problemen met het materieel.

Als gevolg daarvan onderzoekt de NMBS samen met Infrabel hoe ze de verbinding Brussel-Luik-Maastricht betrouwbaarder kunnen maken, waarbij wordt nagegaan hoe ze de reizigersstroom kunnen reorganiseren.

Het gaat momenteel echter om studies. Er is dus nog geen beslissing genomen. In elk geval zullen de stations tussen Luik en Maastricht nog steeds door treinen bediend worden.

De huidige overeenkomst met Nederland loopt nog tot december 2011 en vóór die datum zal de NMBS de verbinding dus niet aanpassen.

Het behoud van een goede bediening voor de pendelaars van Visé en Bressoux naar Luik en Brussel zal een belangrijk element vormen bij het nemen van de beslissing over een eventuele wijziging van de verbinding Brussel-Luik-Guillemins-Maastricht.

Tijdens de ochtendspits in de richting van Brussel zijn de treinen op het drukste traject, namelijk tussen Luik en Brussel, volzet en in de avondspits in de richting van Luik-Maastricht worden tussen Brussel en Luik bezettingspercentages opgetekend van rond de 90%. Tijdens de daluren schommelt de bezettingsgraad tussen 12 en 26%.

De heer Huub Broers (N-VA). - Positief is dat er studies aan de gang zijn. Negatief is dat de overeenkomst met Nederland maar tot het einde van het jaar loopt.

De minister sprak over mogelijke alternatieven. Aangezien de treinen tijdens de ochtend- en avondspits volzet zijn, moet de enige conclusie zijn dat die behouden moeten blijven. Hopelijk zullen de huidige investeringen om de materiële ongemakken op te vangen, een element zijn om de treinbediening in de hele regio in de toekomst te garanderen.

M. Hassan Bousetta (PS). - Il serait intéressant de nous communiquer plus largement le bilan de l'évaluation. Il semble que la première, celle de 2006, n'ait pas révélé de difficultés particulières mais on nous parle désormais de problèmes de flux, d'horaires et de périodes de saturation. Je propose que nous en débattions car cette ligne est très importante pour l'ensemble de la région.