5-922/2

5-922/2

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

7 JUNI 2011


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, teneinde de transplantatie van onrechtmatig weggenomen organen strafbaar te stellen


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEER BROTCHI EN MEVROUW TEMMERMAN


Zie verslag nr. 5-666/3.