5-677/2

5-677/2

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

7 JUNI 2011


Wetsvoorstel tot het strafbaar stellen van commerciële orgaanhandel en orgaantoerisme


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEER BROTCHI EN MEVROUW TEMMERMAN


Zie verslag nr. 5-666/3.