5-667/2

5-667/2

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

7 JUNI 2011


Wetsvoorstel tot oprichting van een transplantatienetwerk in België


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEER BROTCHI EN MEVROUW TEMMERMAN


Zie verslag nr. 5-666/3.