5-907/1

5-907/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

29 MAART 2011


De eigen middelen van de Europese Unie


VERSLAG NAMENS HET FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR DE EUROPESE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEREN MAHOUX (S) EN FLAHAUT (K)


Zie stuk nr. 5-973/1.