5-61/9

5-61/9

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

19 MEI 2011


Wetsontwerp tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS (1)


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie geamendeerde tekst (zie stuk nr. 5-61/8).

Brussel, 19 mei 2011.

De voorzitter van de Senaat,
Danny PIETERS.
De griffier van de Senaat,
Hugo HONDEQUIN.

(1) Artikel 81 van de Grondwet.