5-60COM

5-60COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 6 AVRIL 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur «l'équipement des points d'arrêt et des gares sur la ligne 36» (nº 5-715)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Dit project heeft als doel de stopplaatsen en stations langs lijn 36 in het kader van het Gewestelijk ExpresNet (GEN) uit te rusten en zo het comfort van de reizigers naar een hoger niveau te brengen dan bepaald in de gangbare Revalornorm. De totale kostprijs van het project was geraamd op 51 miljoen euro. De beëindiging van de werken was gepland voor mei 2010.

Is het project tijdig beëindigd? Hoeveel bedroeg de uiteindelijke totale kostprijs van dit project? Hoeveel bedroeg de kostprijs per station en per stopplaats langs deze lijn? Welke onderzoeken gebeurden vooraf om het aantal fietsenstallingen per station te bepalen?

Ik woon in die buurt en zie dagelijks dat er in de reusachtige fietsenstallingen meestal een fiets of twee staat. Wordt er gevolgd hoe efficiënt deze fietsenstallingen nu gebruikt worden? Werd bij de verlichtingsinstallaties ook rekening gehouden met energiezuinige oplossingen? Met welke?

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - De werken zijn beëindigd sinds 28 januari 2011. Een studie voor aanvullende verlichtingswerken ter hoogte van de trappen in Zaventem en Nossegem is nog lopende en deze werken zullen met een andere aanbesteding worden uitgevoerd.

De uiteindelijke kostprijs bedraagt 27,2 miljoen euro. De kostprijzen per station zijn: Diegem 4 miljoen euro, Zaventem 7,2 miljoen euro, Nossegem 1,9 miljoen euro, Kortenberg 5,3 miljoen euro, Erps-Kwerps 2,2 miljoen euro, Veltem 2,3 miljoen euro en Herent 4,3 miljoen euro.

Het aantal fiets- en bromfietsrekken van de stations en de stopplaatsen langs de lijn 36 werd bepaald aan de hand van een reizigersprognose van de NMBS. Zowel medewerkers van de NMBS als van de NMBS Holding controleren regelmatig de kwaliteit van de fietsenstallingen aan stations en stopplaatsen. Ze noteren verbeteringspunten en de bezettingsgraad van de stallingen. Vanaf een bezettingsgraad van 80% worden uitbreidingsmogelijkheden overwogen.

Voor de buitenverlichting op de perrons, namelijk de verlichting op de kantelbare palen en de luifelverlichting, werden lampen met een grote energie-efficiëntie aangebracht. Voor het niet-overdekte perrongedeelte werd gekozen voor hogedruknatriumlampen en voor het overdekte gedeelte werd tl-verlichting gebruikt. De specifieke lichtstroom ligt voor beide lamptypes tussen 85 en 90 lm/W.

De spiegels van de armaturen voor de perronverlichting zijn speciaal voor deze specifieke toepassing ontworpen. Hierdoor wordt het licht naar de juiste plaats gestuurd en wordt de hoeveelheid strooilicht op een minimumhoeveelheid gebracht. De verlichtingssterkte werd bepaald volgens de in de Revalor gestelde eisen, namelijk 30 lux op het niet-overdekte perrongedeelte en 50 lux op het overdekte perrongedeelte.

Ten slotte kan het energieverbruik van de verlichtingsinstallatie ook sterk verminderd worden door een automatische sturing van de verlichting. De geïnstalleerde verlichting wordt momenteel door een astronomische klok gestuurd waardoor de verlichting pas gaat branden als het donker wordt. Ze wordt na de exploitatie-uren ook automatisch uitgeschakeld.

(La séance est levée à 12 h 45.)