5-60COM

5-60COM

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

WOENSDAG 6 APRIL 2011 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Piet De Bruyn aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de communicatie tijdens de winterperikelen en de iPhone-applicatie voor de dienstregelingen» (nr. 5-318)

De heer Piet De Bruyn (N-VA). - In de loop van 2010 verscheen specifiek voor iPhone een applicatie waarmee treinreizigers kunnen zien waar hun trein zich bevindt en of en hoeveel vertraging hij heeft opgelopen, enzovoort. Ik gebruik de applicatie zelf al enige tijd, meestal tot grote tevredenheid. Helaas blijkt de applicatie niet goed of niet goed genoeg te werken op momenten dat we ze het meeste nodig hebben, namelijk bij een grondige verstoring van het treinverkeer. In de winterpiek die we hebben gehad, stond ik geregeld op het perron waar mijn trein volgens mijn iPhone met een paar minuten vertraging zou aankomen, maar waar werd omgeroepen dat hij was afgeschaft. Op de applicatie bleef hij echter rustig doorrijden, zonder dat we hem ooit te zien kregen. Ik heb er alle begrip voor dat beginnende applicaties kinderziekten kunnen vertonen en dat eraan gesleuteld moet worden, maar het leidt natuurlijk wel tot enige frustratie bij de gebruiker, omdat iets wat veelbelovend leek, dat nog niet voor honderd procent is.

Is de minister op de hoogte van de fouten die nog in het systeem zitten?

Zijn er initiatieven genomen om het bij te sturen?

Hoeveel kosten de ontwikkeling en het onderhoud van de iPhone-applicatie?

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - De informatie die beschikbaar is op de website van de NMBS en onder meer ook via de iPhone-applicatie, is gebaseerd op de automatische registratie van de doorrit van treinen aan meetpunten in het spoor. Een vertraging opgelopen tussen twee meetpunten is pas zichtbaar nadat de trein langs het volgende meetpunt is gereden. De opgelopen vertraging wordt geregistreerd net voor het binnenrijden van het station. Als de trein daarna stopt alvorens hij bij het perron is, dan is er een verschil tussen de geregistreerde en de werkelijke vertraging. Infrabel kent het probleem en zoekt naar een oplossing.

Een beperkt aantal problemen met de iPhone-applicatie zijn bekend. Die problemen kan de NMBS zelf bijsturen.

De problemen met de iPhone-applicatie worden geïnventariseerd met het oog op het ter beschikking stellen van een gratis update via de App Store. De NMBS voert ook regelmatig overleg met Infrabel om de kwaliteit van de door Infrabel geleverde data te verbeteren.

Klanten kunnen hun opmerkingen over het functioneren van de applicatie doormailen naar [email protected]. Tot nog toe heeft de NMBS slechts een beperkt aantal suggesties ontvangen.

De gegevens over de kostprijs van de ontwikkeling en het operationeel houden van de applicatie zijn vertrouwelijk en maken het voorwerp uit van contracten en onderhandelingen met de partijen die voldoen aan de door de NMBS gestelde voorwaarden. Deze informatie kan nuttig zijn voor mogelijke concurrenten en mag volgens de juridische dienst dus niet worden meegedeeld.

De heer Piet De Bruyn (N-VA). - Ik heb er alle begrip voor dat deze informatie niet openbaar mag worden gemaakt en doe daar ook niet moeilijk over.

Het verheugt me te horen dat men zich bewust is van bepaalde tekortkomingen en aan een oplossing werkt. We kunnen alleen maar hopen op beterschap en ik zal uw suggestie ter harte nemen en foutjes en onregelmatigheden voortaan doormailen.