5-871/1

5-871/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

5 APRIL 2011


Wetsontwerp tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof


Evocatieprocedure


ONTWERP NIET GEËVOCEERD DOOR DE SENAAT