5-733/2

5-733/2

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

1 MAART 2011


Voorstel van resolutie over de vrijlating van Liu Xiaobo, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2010


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW TILMANS

In het dispositief, een punt 7 (nieuw) toevoegen, luidende :

« 7. vraagt de federale regering zich solidair te tonen met de vredelievende acties en initiatieven voor democratische hervormingen en de bescherming van de rechten van de mens in China; ».

Nr. 2 VAN MEVROUW TILMANS

In het dispositief, een punt 8 (nieuw) toevoegen, luidende :

« 8. vraagt de federale regering de Volksrepubliek China ertoe aan te sporen de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te waarborgen en het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten te ratificeren; ».

Nr. 3 VAN MEVROUW TILMANS

In het dispositief, een punt 9 (nieuw) toevoegen, luidende :

« 9. vraagt de federale regering de Volksrepubliek China te verzoeken integraal de vrijheid van meningsuiting op het internet na te leven; ».

Nr. 4 VAN MEVROUW TILMANS

In het dispositief, een punt 10 (nieuw) toevoegen, luidende :

« 10. vraagt de federale regering om de in 2000 opgestarte dialoog tussen de EU en China over de rechten van de mens nieuw leven in te blazen waarbij men zich meer bepaald baseert op de universele periodieke toetsing van 2009 van de VN-Mensenrechtenraad en de aanbevelingen van de VN-lidstaten inzake vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de waarborgen voor de juridische beroepen, de bescherming van de mensenrechtenactivisten, de rechten van de etnische minderheden, de afschaffing van de doodstraf, de afschaffing van de heropvoedingskampen, het verbod op martelen, de persvrijheid en de doeltreffende rechtsmiddelen tegen discriminatie; ».

Dominique TILMANS.