5-603/2

5-603/2

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

1 FEBRUARI 2011


Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven


VERSLAG

NAMENS HET ADVIESCOMITÉ VOOR GELIJKE KANSEN VOOR VROUWEN EN MANNEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEER BOUSETTA


Zie stuk nr. 5 -186/2.