5-380/2

5-380/2

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

1 FEBRUARI 2011


Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen voor een grotere participatie van vrouwen aan de besluitvorming, met name bij de overheidsdiensten, de economische overheidsbedrijven, de rechterlijke macht en de sociale partners


VERSLAG

NAMENS HET ADVIESCOMITÉ VOOR GELIJKE KANSEN VOOR VROUWEN EN MANNEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEER BOUSETTA


Zie stuk nr. 5-186/2.