5-42COM

5-42COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 23 FÉVRIER 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Inge Faes à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur «les problèmes sur la ligne ferroviaire entre Bruges et Ostende» (nº 5-465)

Mevrouw Inge Faes (N-VA). - Ik vernam in de media dat er de voorbije drie weken heel wat problemen waren op de treinlijn tussen Brugge en Oostende. De problemen werden veroorzaakt door illegalen die via de treinsporen de aanpalende haven proberen te bereiken om zich daar in een vrachtwagen richting Groot-Brittannië te verstoppen. Ze worden door mensensmokkelaars afgezet bij een bosje in de omgeving van de Campus H. Hart en proberen dan de Oostendse haven binnen te komen. Daarvoor moeten ze evenwel de treinsporen oversteken. Elke poging leidt tot uren vertraging, een resem afgeschafte treinen en een pak ontevreden reizigers. Om de illegalen op een veilige manier op te pakken laat de politie immers het treinverkeer stilleggen. Dat zorgt niet alleen voor vertraging op de lijn Oostende-Brugge, maar het heeft wellicht een domino-effect voor het hele net.

Aangezien het treinverkeer in België al genoeg te kampen heeft met vertragingen allerhande, wil ik graag weten welke gevolgen dit alles heeft voor de lijn Oostende-Brugge en voor de rest van het net.

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - Het stilleggen van het treinverkeer tussen Brugge en Oostende op bevel van de politiediensten voor het oppakken van illegalen heeft zich vooral in de afgelopen weken gemanifesteerd. In de periode van 1 januari tot 13 februari 2011 moest het treinverkeer vijftien keer worden stilgelegd. Dat leidde tot een totale vertraging van 1456 minuten voor 135 reizigerstreinen en van 95 minuten voor 6 goederentreinen.