5-750/1

5-750/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

2 FEBRUARI 2011


Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de koop van wijn, olie en andere zaken die men gewoon is te proeven

(Ingediend door de heer Bart Tommelein)


TOELICHTING


Overeenkomstig artikel 1582 van het Burgerlijk Wetboek is de koop een overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt om een zaak te leveren en de andere om daarvoor een prijs te betalen. Artikel 1583 bepaalt verder dat wanneer de koop tussen de partijen voltrokken is de koper van rechtswege de eigendom ten aanzien van de verkoper verkrijgt van zodra er een overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs. En dit hoewel de zaak nog niet geleverd is en de prijs nog niet betaald is.

De koop is voor een aantal producten aan enkele bijkomende specifieke voorwaarden onderworpen. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt in artikel 1587 dat ten aanzien van wijn, olie en andere zaken die men gewoon is te proeven alvorens ze te kopen, er geen koop is zolang de koper die niet heeft geproefd en aanvaard.

Anno 1804 waren wijn en olie uiteraard schaarse luxeproducten. Kwaliteitscontrole was noodzakelijk. Vandaag wordt de kwaliteit van de wijn gegarandeerd door de Europese verordening 1493/1999 betreffende de gemeenschappelijke ordening van de Europese wijnmarkt. De uitvoeringsverordeningen (1) preciseren onder meer de plaats en de wijze van de teelt en de etikettering.

Wanneer een wijn buiten de Europese Unie wordt geproduceerd en vervolgens op de Europese markt wordt gebracht, moet de wijn ook aan de bepalingen van de verordening voldoen.

In de productielanden gelden in een aantal gevallen strikte regels waarin onder meer de manier van opbinden van de wijnstok wordt vastgelegd.

De productie en de consumptie van wijn blijven wereldwijd een stijgende trend kennen. Onderzoek van de wijnorganisatie Vinexpo toont aan dat een Belgische volwassene steeds meer wijn drinkt. Tegen 2010 wordt het gemiddeld gebruik geschat op 34,1 liter per persoon. In totaal zouden de Belgische consumenten in 2006 samen 2,87 miljoen hectoliter wijn gedronken hebben. België staat hiermee op de 9e plaats op de wereldranglijst van grootste wijndrinkers.

De verkoop van wijnen koppelen aan het voorafgaandelijk proeven is volkomen achterhaald. Een zelfde redenering geldt voor andere producten. De controle op voedingswaren garandeert de kwaliteit. De bepaling uit het Burgerlijk Wetboek moet bijgevolg worden opgeheven.

Bart TOMMELEIN.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 1587 van het Burgerlijk Wetboek wordt opgeheven.

27 januari 2011.

Bart TOMMELEIN.

(1) Verordening (EG) nr. 1607/2000 — In bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijn (VQPRD).
Verordening (EG) nr. 1227/2000 — Productiepotentieel.
Verordening (EG) nr. 1282/2001 — Opgaven oogst, productie en voorraad.
Verordening (EG) nr. 1601/1991 — Gearomatiseerde wijn.
Verordening (EG) nr. 122/1994 — Aanvulling op verordening 1601/1991.
Verordening (EG) nr. 1622/2000 — Oenologische procédés.
Verordening (EG) nr. 1623/2000 — Marktmechanismen.
Verordening (EG) nr. 2729/2000 — Controles in de wijnbouw.
Verordening (EG) nr. 753/2002 — Etikettering.
Verordening (EG) nr. 883/2001 — Handelsverkeer met derde landen.
Verordening (EG) nr. 884/2001 — Begeleidende documenten vervoer wijnbouwproducten.