5-733/1

5-733/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

28 JANUARI 2011


Voorstel van resolutie over de vrijlating van Liu Xiaobo, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2010

(Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.)


TOELICHTING


Met deze resolutie vragen wij de regering alle bilaterale en multilaterale diplomatieke middelen aan te wenden om de vrijlating te bekomen van mensenrechtenactivist Liu Xiaobo en diens sympathisanten.

Sabine de BETHUNE
Bert ANCIAUX
Marie ARENA
Dominique TILMANS
Vanessa MATZ.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

A.  overwegende dat mensenrechtenactivist Liu Xiaobo een vooraanstaande rol speelde bij de manifestaties voor democratische hervormingen op het Tiananmenplein in 1989, waarbij hij steeds de vreedzame weg en het democratisch proces beklemtoond heeft;

B. vaststellende dat Lui Xiaobo sinds 1989 een leidende figuur is in het streven naar democratische hervormingen en het respect voor de mensenrechten;

C. gelet op het feit dat tussen de periode juni 1989 en oktober 1999 Liu Xiaobo driemaal aangehouden werd met in totaal vier jaar opsluiting tot gevolg, omwille van zijn rol op het Tiananmenplein en zijn aanhoudende vraag voor politieke hervormingen;

D. gelet op het feit dat Liu Xiaobo in 2008 behoorde tot de belangrijkste initiatiefnemers van de tekst van Charta 08, een manifest dat opriep tot een nieuwe grondwet met bescherming van de mensenrechten in China;

E. gelet op het feit dat Liu Xiaobo op 8 december 2008 door veiligheidsagenten werd opgehaald en pas op 10 december 2009 formeel werd aangeklaagd wegens « het aanzetten tot omverwerping van de staat » en op grond daarvan veroordeeld werd tot elf jaar gevangenisstraf;

F. vaststellende dat Charta 08 bij zijn verschijning op 10 december 2008 meer dan driehonderd ondertekenaars telde waaronder rechters, academici, leraren, schrijvers en enkele leden van de Communistische Partij, en dat dit aantal ondertekenaars nadien zou aangroeien tot meer dan tienduizend;

G. vaststellende dat tal van ondertekenaars van Charta 08 vervolgd, gearresteerd en zelfs veroordeeld werden tot gevangenisstraf of huisarrest;

H. gelet op het feit dat Liu Xiaobo in januari 2010 werd voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs door onder andere Václav Havel en Desmond Tutu;

I. gelet op het feit dat op 8 oktober 2010 het Noorse Nobelprijscomité de toekenning van de Nobelprijs van de Vrede aan Liu Xiaobo bekendmaakte omwille van « zijn lange en geweldloze strijd voor fundamentele mensenrechten, ook in China »;

J. aangezien Liu Xia, zijn echtgenote, hem op 9 oktober 2010 op de hoogte bracht van de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede en aangezien hij deze prijs opdroeg aan de slachtoffers van het Tiananmenprotest in 1989;

K. betreurende dat de Chinese autoriteiten als reactie op deze toekenning van de Nobelprijs Liu Xia onder huisarrest plaatsten, vele vrienden en sympathisanten van Liu Xiaobo vervolgden, en de internetsites of televisie-uitzendingen censureerden wanneer zij melding maakten van de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Liu Xiaobo;

L. betreurende dat noch Liu Xiaobo noch zijn vertegenwoordigers aanwezig konden zijn in Oslo op de uitreiking van de Nobelprijs,

Om die redenen,

1. feliciteert mensenrechtenactivist Liu Xiaobo met de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede 2010;

2. erkent de rol van Liu Xiaobo in de bevordering van de democratische hervorming in China en zijn vreedzame strijd voor de vrijheid van meningsuiting;

3. eert eveneens de rol van al degenen die pleiten voor democratische hervormingen, alsook van zij die deelgenomen hebben aan de vreedzame protesten voor meer democratie op het Tiananmenplein;

4. benadrukt dat de schending van mensenrechten in het algemeen en die van Liu Xiaobo in het bijzonder een terechte bezorgdheid is van elke Staat;

5. verzoekt de federale regering bij de Chinese overheid te pleiten voor de vrijlating van Nobelprijswinnaar Xiaobo, van zijn echtgenote Liu Xia en van alle sympathisanten van Liu Xiaobo en van alle gearresteerde of onder huisarrest geplaatste ondertekenaars van Charta 08;

6. vraagt dat de federale regering er bij de Chinese autoriteiten zou op aandringen om een einde te maken aan de censuur van de media met betrekking tot berichtgeving over de toekenning van de Nobelprijs van de Vrede 2010 aan Liu Xiaobo.

15 december 2010.

Sabine de BETHUNE
Bert ANCIAUX
Marie ARENA
Dominique TILMANS
Vanessa MATZ.