5-6

5-6

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 10 NOVEMBER 2010 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 6 april 2010 houdende erkenning van beroepsorganisaties van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden (Stuk 5-407) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Controlecommissie van de verkiezingsuitgaven - Oprichting

Stemmingen

Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 6 april 2010 houdende erkenning van beroepsorganisaties van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden (Stuk 5-407) (Evocatieprocedure)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie
Evocatie
Boodschappen van de Kamer
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - PrejudiciŽle vragen
Grondwettelijk Hof - Beroepen
College van procureurs-generaal - Wetsevaluatie
Zilverfonds
Europees Parlement