5-371/2

5-371/2

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

30 NOVEMBER 2010


Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder het geval van Sakineh Mohammadi-Ashtiani


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER DE BRUYN

In het dispositief, punt 11 aanvullen als volgt :

ę en aan de religieuze leiders en de Raad der Hoeders van de Islamitische Republiek Iran Ľ.

Verantwoording

Veel meer dan de officiŽle en grondwettelijk erkende regering en parlement, beschikken de religieuze leiders over de reŽle macht en mogelijkheden om democratische veranderingen in de Islamitische Republiek Iran door te voeren.

Piet DE BRUYN.