4-851/2

4-851/2

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

5 MEI 2010


Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet, voor wat de afschaffing van de adel betreft


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN VANDENBERGHE EN DELPÉRÉE


Zie verslag nr. 4-1777/3.