4-121

4-121

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 MEI 2010 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968, inzake de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs en de immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel (van de heer Pol Van Den Driessche c.s.; Stuk 4-1226)

Algemene bespreking

De heer Roland Duchatelet (Open Vld), rapporteur. - Ik verwijs naar mijn schriftelijke verslag.

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V). - Ik ben zeer blij dat dit wetsvoorstel vandaag op de agenda staat. Ik hoop dat het eenparig zal worden goedgekeurd.

Dit voorstel was voor mij een les in bescheidenheid. Ik heb ondervonden hoe traag sommige zaken hier vooruitgaan. Iedereen vond mijn wetsvoorstel een goed idee, maar de behandeling duurde wel vijftien maanden. Het zal jammer genoeg niet meer in de Kamer kunnen worden behandeld, maar ik hoop dat dit wel gebeurt tijdens de volgende legislatuur.

-De algemene bespreking is gesloten.