4-121

4-121

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 MEI 2010 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek (Stuk 4-1521) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp houdende bepalingen van het sociaal strafrecht (Stuk 4-1522)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek (Stuk 4-1521) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende bepalingen van het sociaal strafrecht (Stuk 4-1522)

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken (Stuk 4-1409) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van het Burgerlijk Wetboek, wat de behandeling in raadkamer van gerechtelijke procedures inzake familierecht betreft (Stuk 4-1211) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen (Stuk 4-1761) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de huwelijksbeletselen bij adoptie betreft (Stuk 4-1766) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiŽle sector (Stuk 4-1725) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot aanvulling, wat de verhaalmiddelen betreft, van de wet van ... tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiŽle sector (Stuk 4-1726)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ, en houdende diverse bepalingen (Stuk 4-1727) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Volksgezondheid (Stuk 4-1763) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen (Stuk 4-1764) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (Stuk 4-1765) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, inzake de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs en de immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel (van de heer Pol Van Den Driessche c.s.; Stuk 4-1226)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel betreffende de noodoproepen (van mevrouw Christine Defraigne; Stuk 4-410)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot machtiging van de minister van FinanciŽn om leningen aan de Helleense Republiek toe te staan (Stuk 4-1787) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen (Stuk 4-1788) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Korea, gedaan te Brussel op 17 januari 2007 (Stuk 4-1599)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in het kader van de wet van ... betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (Stuk 4-1692)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (II) (Stuk 4-1730)
Wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek (Stuk 4-1521) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende bepalingen van het sociaal strafrecht (Stuk 4-1522)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken (Stuk 4-1409) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van het Burgerlijk Wetboek, wat de behandeling in raadkamer van gerechtelijke procedures inzake familierecht betreft (Stuk 4-1211) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen (Stuk 4-1761) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de huwelijksbeletselen bij adoptie betreft (Stuk 4-1766) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiŽle sector (Stuk 4-1725) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot aanvulling, wat de verhaalmiddelen betreft, van de wet van ... tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiŽle sector (Stuk 4-1726)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ, en houdende diverse bepalingen (Stuk 4-1727) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Volksgezondheid (Stuk 4-1763) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen (Stuk 4-1764) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (Stuk 4-1765) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, inzake de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs en de immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel (van de heer Pol Van Den Driessche c.s.; Stuk 4-1226)
Wetsvoorstel betreffende de noodoproepen (van mevrouw Christine Defraigne; Stuk 4-410)
Wetsontwerp tot machtiging van de minister van FinanciŽn om leningen aan de Helleense Republiek toe te staan (Stuk 4-1787) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen (Stuk 4-1788) (Evocatieprocedure)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen