4-120

4-120

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 APRIL 2010 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Justitie over «de kostprijs van terreinen voor het bouwen van nieuwe gevangenissen» (nr. 4-1702)

De voorzitter. - De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, antwoordt.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-5657 over de bouw van nieuwe gevangenissen liet de minister mij weten dat de keuze van de locaties onder meer afhing van de kostprijs van de grond.

Ik had graag een antwoord op de volgende vragen met betrekking tot elk van de geselecteerde locaties, alsook voor de uiteindelijk niet gekozen locatie Puurs.

Welke oppervlakte moe(s)t worden aangekocht?

Wat is de totale kostprijs van de grond?

Wat is de prijs per vierkante meter?

Wie zijn de eigenaars van de gronden die moeten worden verworven?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit. - Ik lees het antwoord van minister Reynders.

De oppervlakte van het terrein te Puurs bedroeg ongeveer 14 hectare. De totale kostprijs van het terrein werd geraamd op 819 000 euro, hetzij ongeveer 5,85 euro per vierkante meter.

Het terrein te Marche-en-Famenne is volledig verworven. De totale kostprijs van het terrein bedraagt 270 049,55 euro en de oppervlakte 16 hectare 18 are 48 centiare. Dat brengt de prijs op ongeveer 1,67 euro per vierkante meter.

Voor het terrein te Leuze-en-Hainaut moet nog één perceel, dat eigendom is van de Waalse regering, worden aangekocht. De oppervlakte van het volledige terrein te Leuze-en-Hainaut bedraagt ongeveer 14,5 hectare. De kostprijs van het terrein bedraagt tot nu toe 418 103,96 euro, hetzij ongeveer 3,09 euro per vierkante meter.

Voor Beveren-Waas en Dendermonde zijn de nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen in opmaak. De exacte oppervlakte van de in te nemen gronden kan dan ook nog niet met zekerheid worden meegedeeld. De voorgestelde oppervlakte voor Beveren-Waas bedraagt ongeveer 12 hectare, voor Dendermonde ongeveer 14 hectare.

Het lijkt me niet opportuun om de raming van de totale kostprijs van de grond, de prijs per vierkante meter en de namen van de eigenaars mee te delen zolang de onderhandelingen voor de verwerving van de terreinen niet zijn beëindigd.