4-1764/3

4-1764/3

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

6 MEI 2010


Wetsontwerp houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN