4-1608/1

4-1608/1

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

11 MAART 2010


Belangenconflict tussen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (stukken Kamer, nrs. 52-0039/1-18)


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN SIQUET EN VAN DEN DRIESSCHE


Zie verslag : stuk Senaat, nr. 4-1607/1.