4-111

4-111

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 4 FEBRUARI 2010 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over ęde vraag van de gemeente Galmaarden om de volgorde van het oproepen van MUG-diensten te wijzigenĽ (nr. 4-1440)

De voorzitter. - De heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, antwoordt.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - De problematiek van de dringende medische hulpverlening in Vlaams-Brabant, en meer bepaald in het zuidwesten van Vlaams-Brabant, sleept al vele jaren aan en is blijkbaar nog lang niet ten einde, al evolueert het dossier voor sommige aspecten in de goede richting.

Men kent het probleem: in een aantal Vlaams-Brabantse gemeenten gebeurt de dringende medische hulpverlening van over de taalgrens of vanuit de regio Brussel en dit levert taalproblemen op met vooral twee gevolgen die in bepaalde gevallen fataal kunnen zijn en al geweest zijn. Ofwel verdwalen de hulpdiensten doordat ze de weg niet kennen en de taal niet machtig zijn om de weg te vragen, met kostbaar tijdverlies tot gevolg, ofwel komen ze wel tijdig ter plaatse, maar kan er geen optimale hulpverlening worden geboden omdat er geen of onvoldoende communicatie mogelijk is tussen de hulpverleners en de slachtoffers, met soms eveneens dramatische gevolgen.

Na vele jaren aandringen is er nu eindelijk ook in het ziekenhuis van Halle een MUG-dienst, die sinds 1 januari van dit jaar operationeel is.

In dit verband vraagt de gemeente Galmaarden, die in dat probleemgebied ligt, om de volgorde van de MUG-diensten die in deze gemeente dienen te interveniŽren, te wijzigen. Momenteel wordt voor deze gemeente eerst een beroep gedaan op de MUG van Geraardsbergen, dan op die van Tubeke en dan op die van Erasmus in Anderlecht.

De gemeente vraagt, in het licht van het operationaliseren van de MUG van Halle, om deze in te schakelen als tweede op te roepen MUG-dienst na die van Geraardsbergen. Vooral met de MUG van Tubeke blijken er immers nogal wat taalproblemen te zijn.

Heeft de minister de nodige maatregelen getroffen of worden die genomen om tegemoet te komen aan de wensen van de gemeente Galmaarden?

De heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken. - Ik lees het antwoord van minister Onkelinx.

De dringende geneeskundige hulpverlening past al sinds meerdere jaren het principe toe van de meest adequate hulpverlening. Dat betekent dat de orde van vertrek niet wordt opgemaakt op geografische basis, maar op basis van de geschatte interventietijd. Meer nog, sinds mijn departement en dat van Binnenlandse Zaken bij de dispatching het hulpinstrument hebben ingevoerd, kan dit instrument de middelen die het snelst ter plaatse zijn aanbieden, aangezien dat hulpmiddel op dynamische wijze rekening houdt met de wijzigingen van het verkeer, de al gestuurde middelen en de normale interventietijden.

Als er dringende geneeskundige hulpverlening naar Vlaanderen moet worden gestuurd vanuit een ziekenhuis op Franstalig grondgebied, is meestal een compensatie in tijd voorgeprogrammeerd dat de beslissing van het instrument wijzigt. Deze toevoeging is echter zeer beperkt, om geen nadeel op te leveren voor de patiŽnt. Ik wijs erop dat bij zeer ernstige gevallen, zoals een hartstilstand, de overlevingskansen verminderen bij elke verloren minuut. Het is dus absoluut redelijk om rekening te houden met de specifieke lokale elementen.

Overigens ontvangen mijn diensten in feite bijna geen enkele klacht in verband met taalproblemen bij de dringende geneeskundige hulpverlening. Ik heb slechts weet van 2 of 3 dossiers op meer dan 400 000 tussenkomsten per jaar in BelgiŽ.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - De burgemeester van Galmaarden weet wel dat wanneer de MUG uit Geraardsbergen bezet is, de MUG van Tubeke de dichtstbijzijnde is. Toch vraagt hij een aanpassing van de volgorde van interventies. Hij zal daar wel goede redenen voor hebben.

Vooral de laatste zin van het antwoord van de minister is bijzonder cynisch, wetend dat zich met de MUG van Tubeke wegens taalproblemen al dramatische gevallen, met dodelijke afloop, hebben voorgedaan.