4-1514/5

4-1514/5

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

28 JANUARI 2010


Voorstel van resolutie betreffende het twintigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind


AMENDEMENTEN ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 13 VAN MEVROUW VAN ERMEN

Het dispositief aanvullen met een punt 20, luidende :

« 20. oog te hebben voor het recht van elk kind in een drugsvrije omgeving op te groeien : het is de plicht van elke maatschappij het kind voor drugs te behoeden, ook in de privésfeer.».

Lieve VAN ERMEN.