4-108

4-108

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 14 JANUARI 2010 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan de minister van Justitie over źde referentiemagistraten zedenzaken╗ (nr. 4-1339)

De voorzitter. - De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Co÷rdinatie van de Fraudebestrijding en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie, antwoordt.

Mevrouw Els Van Hoof (CD&V). - Binnen elk parket worden referentiemagistraten voor bepaalde onderwerpen aangewezen. Zo zijn er referentiemagistraten bijzondere opsporingsmethodes, mensenhandel, milieu, partnergeweld, racisme enzovoort. Een aantal parketten, bijvoorbeeld die van Tongeren en Gent, hebben ook een referentiemagistraat zedenzaken. Die fungeert dan als aanspreekpunt voor politiediensten, justitiehuizen en collega's. Hij geeft informatie door en co÷rdineert de aanpak van de dossiers om tot een eenvormige aanpak te komen.

De referentiemagistraten volgen uiteraard opleidingen binnen hun specifieke vakgebieden. Voor referentiemagistraten zedenzaken lijkt dat niet evident. In het opleidingsaanbod van het Instituut voor de Gerechtelijke Opleiding is er dit jaar geen opleiding voor het vakgebied seksuele misdrijven. Nochtans is een specifieke scholing belangrijk om de nodige expertise op te bouwen, zowel bij de parketmagistraten als bij de zittende magistratuur. Bovendien is dergelijke opleiding ook nuttig om een meer eenvormige aanpak in de verschillende gerechtelijke arrondissementen te garanderen. Vandaag worden naargelang van het gerechtelijke arrondissement voor dezelfde feiten verschillende uitspraken gedaan.

Hoeveel parketten hebben een referentiemagistraat zedenzaken? Zal het Instituut voor de Gerechtelijke Opleiding in 2010 een opleiding voor vakgebied seksuele misdrijven organiseren?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Co÷rdinatie van de Fraudebestrijding en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van de minister van Justitie.

In principe beschikt elk parket over een referentiemagistraat zedenzaken. Zijn taak bestaat erin de opleidingen en colloquia bij te wonen over genoemde materie en de actualiteit en wettelijke evoluties op te volgen. De referentiemagistraat moet eveneens de uniformiteit waarborgen van het strafrechtelijk beleid dat door de magistraten van zijn parket wordt gevoerd.

Tot op heden heeft het opleidingsinstituut nog geen specifieke opleiding zedenzaken op het programma staan. Het instituut is pas in september 2009 opnieuw met zijn vormingsactiviteiten gestart en beschikt dus nog niet over alle middelen en personeel. Het is bijgevolg niet mogelijk alle opleidingen die in het verleden werden georganiseerd, nu reeds opnieuw aan te bieden.

De procureur-generaal bevoegd voor deze materie, heeft beslist een specifieke opleiding aan te vragen die in de herfst van 2010 voor de betrokken magistraten mogelijk kan worden georganiseerd.

Mevrouw Els Van Hoof (CD&V). - Ik vind het zeer positief dat dit jaar een opleiding voor de referentiemagistraten wordt georganiseerd. Een eenvormige aanpak inzake zedendelicten is zeker wenselijk. Ook ervaring en expertise zijn daarbij zeer belangrijk.