4-1573/3

4-1573/3

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

14 JANUARI 2010


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezichthoudend orgaan en de veiligheidsinstantie betreft


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN