4-107

4-107

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 7 JANUARI 2010 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de staatsecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de opvang van asielzoekers» (nr. 4-1022)

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Ik heb in deze assemblee de reputatie dat ik vaak dezelfde vragen stel. Ik heb dat gedaan bij mevrouw Turtelboom over de regularisatie en vandaag doe ik dat bij de staatssecretaris opnieuw. Ik hoop dat hij weet dat ik dit uit oprechte bezorgdheid doe en omdat ik het nodig acht dat telkens weer vragen worden gesteld over de opvang van asielzoekers.

Het is de laatste dagen koud; het sneeuwt en het vriest dat het kraakt. Toch slapen mensen in dit ontwikkelde, rijke land op straat en worden mensen op straat gezet.

Net voor Kerstmis deed premier Leterme een warme oproep aan de bevolking. In de christelijke traditie vroeg hij de bevolking om te helpen waar de overheid faalde, namelijk bij de opvang van nieuw aangekomen asielzoekers die Fedasil - volgens de premier noodgedwongen, maar daarover verschillen wij van mening - dakloos de straten van Brussel moest opsturen. Ik las en hoorde dat er heel wat positieve reacties op die oproep zijn gekomen. Dat is fantastisch.

Maar laten we niet vergeten wiens taak het is om voor opvang te zorgen, namelijk die van de overheid. De overheid beloofde op zeer korte termijn voor extra opvangplaatsen te zorgen. Vorig jaar hadden er al heel wat moeten bijkomen. Uiteindelijk zou de staatssecretaris in januari 2010 voor extra plaatsen zorgen.

Van organisaties als Vluchtelingenwerk hoor ik echter dat er, zelfs in deze ijzige kou en met de sneeuw die er overal ligt, nog mensen door Fedasil de straat op worden gestuurd. Dat tart toch elke verbeelding. Het is zo koud dat de gemiddelde Belg er alles aan doet om zo min mogelijk buiten te hoeven komen, en dan hebben wij - uiteraard is dat de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris - het lef om in dit weer nog steeds mensen aan hun lot over te laten!

Heeft de staatssecretaris er een idee van hoeveel mensen op dit moment bij particulieren worden opgevangen? Wordt dit systematisch aan Fedasil gemeld?

Hoever staat het met de creatie van extra opvangplaatsen? In de eerste plaats heb ik het dan over noodopvang, die vandaag broodnodig is, en waarvoor de staatssecretaris overheidsgebouwen zou opeisen. Tevens wil ik van de staatssecretaris horen hoe het staat met de planning van extra structurele opvang.

Vindt hij niet dat de regering ervoor moet zorgen dat tijdens deze gure wintermaanden geen énkele persoon de straat op gestuurd wordt? Is dat niet onze, en vooral zijn morele plicht?

Weet hij hoeveel mensen er op dit moment op straat slapen? Voor hoeveel mensen is er vandaag nog oplossing in zicht?

De heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. - Om te beginnen wens ik iedereen het beste voor het nieuwe jaar.

Voor zover ik weet, zijn er geen asielzoekers die bij privépersonen gehuisvest zijn, in tegenstelling tot sommige daklozen die op initiatief van de burgemeester in Sint-Niklaas worden opgevangen.

Ik geef hierna een overzicht van de nieuwe opvangplaatsen die worden gecreëerd. Ik zal trouwens wekelijks op de Ministerraad voor een overzicht zorgen.

Fedasil en de opvangpartners hebben twee bijkomende opvangplaatsen geopend. Het Rode Kruis zorgde in Heusden-Zolder voor opvang voor 94 asielzoekers. Het Croix-Rouge opende eind december een centrum in Banneux voor 140 asielzoekers. Daarnaast zorgden plaatselijke opvanginitiatieven voor bijkomende opvang voor 260 asielzoekers. In Dinant werd op 21 december een opvang geopend in een gebouw dat eigendom is van de Regie der Gebouwen. Deze opvang telt 236 plaatsen en wordt geleid door het Rode Kruis.

Hier volgt een overzicht van de plaatsen die binnenkort operationeel zullen zijn:

Er zullen weldra appartementen worden opengesteld die toebehoren aan de Regie en verspreid zijn over het gehele grondgebied. Het gaat om minimaal 70 plaatsen. Het ministerie van Defensie stelt een gebouw in Langemark-Poelkapelle ter beschikking dat begin februari zal opengaan en dat in een eerste fase tot 100 personen zal kunnen herbergen en later, na uitgebreide werkzaamheden, 200 personen.

Er werden ook gebouwen ter beschikking gesteld door privépersonen. Het gaat om meer dan 125 plaatsen, meer bepaald in Eupen en Ukkel. Twee appartementen in Ciergnon die tot de Koninklijke Schenking behoren, zullen na enkele kleine herstellingswerken worden vrijgemaakt.

Daarnaast heeft de Regie der Gebouwen een overheidsopdracht voor de aankoop van woonmodules uitgeschreven. Met deze maatregel zouden 518 nieuwe plaatsen gecreëerd worden in geprefabriceerde modules. Ze komen bovenop de 130 tijdelijke plaatsen van hetzelfde type die al in 2009 werden geopend. Bovendien zal de Regie rationeler omspringen met de bestaande ruimte in gebouwen die nu al gebruikt worden. Op die manier zullen nog eens 256 plaatsen vrijkomen.

De regering zal blijven nagaan waar nog bijkomende opvangplaatsen kunnen worden gecreëerd.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Ik weet dat de staatssecretaris het niet apprecieert als ik hem persoonlijk op zijn verantwoordelijkheid als staatssecretaris wijs. Als hij echter zijn antwoord begint met te zeggen dat hij niet weet dat er particulieren zijn die asielzoekers opvangen, dan bewijst dit dat hij het dossier onvoldoende beheerst. Toen mijn medewerkster in de Antwerpse gemeenteraad mijn verhalen hoorde over asielzoekers die de straat op werden gestuurd, vroeg ze mij op welke manier ze kon helpen. Dat was nog vóór de oproep van de premier. Zij heeft een appartement ter beschikking gesteld. Fedasil, de dienst die onder de bevoegdheid van de staatssecretaris valt, heeft een vrouw met twee kinderen naar haar huis gestuurd. Zij is overigens niet de enige particulier die een verblijfplaats ter beschikking stelt.

Nu zegt hij dat er geen mensen door particulieren worden opgevangen en dan zou ik nog steeds moeten geloven dat hij dit dossier belangrijk vindt en dat hij dag na dag, van 's morgens tot 's avonds, naar oplossingen zoekt!

Ik wil best geloven dat een oplossing, dat het zoeken naar opvangplaatsen niet eenvoudig is, maar die opvangplaatsen zullen er niet vanzelf komen. De regering bewijst nu dat haar inspanningen niet volstaan.