4-105

4-105

Belgische Senaat

Handelingen

ZATERDAG 19 DECEMBER 2009 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel (Stuk 4-1563) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee (Stuk 4-1561) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 4-1562)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake migratie en asiel (Stuk 4-1564)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid (Stuk 4-1559) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van ... betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (Stuk 4-1549) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel (Stuk 4-1563) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009 (van de heer Philippe Fontaine c.s., Stuk 4-1574)

Bijlage

Naamstemmingen