4-1563/2

4-1563/2

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

18 DECEMBER 2009


Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militaire personeel


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr . 1 VAN MEVROUW TEMMERMAN

Art. 53

Dit artikel aanvullen met 4 luidend als volgt :

 4 het behoud van de hoedanigheid van gerechtigde op het leefloon. 

Verantwoording

Onderscheid met een rechthebbende op het leefloon is niet gerechtvaardigd.

Marleen TEMMERMAN.