4-1563/4

4-1563/4

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

19 DECEMBER 2009


Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN