4-92

4-92

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 OKTOBER 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Motie van orde

De heer Jurgen Ceder (VB). - In het Bureau is net meegedeeld dat er in de Senaat een werkgroep Justitie wordt opgericht. Het zou een parlementaire werkgroep worden, die dan ook zou worden ingeschreven op de officiŽle lijst van parlementaire activiteiten. Toevallig vond ik vanmiddag in zaal D een papier van een werkgroep die daar was bijeengekomen. Op dat papier stond ook de samenstelling van die werkgroep ...

De voorzitter. - De werkgroep waarover u spreekt, is geen werkgroep van de Senaat of de Kamer. Het is een initiatief van de minister van Justitie, die een soort overlegcommissie wenst om na te denken over de toekomst van de justitie.

De heer Jurgen Ceder (VB). - Dan is het wel bijzonder eigenaardig dat die werkgroep bijeenkomt in het parlement. Kunt u me zeggen of er vertalers of kamerbewaarders bij betrokken zijn? Gaat het al dan niet om een activiteit van het parlement?

De voorzitter. - Het is aan het Bureau om die beslissing te nemen. Ik stel voor dat we daar volgende week in het Bureau over discussiŽren.