4-1115/8

4-1115/8

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

22 OKTOBER 2009


Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de kostenverdeling onder partijen bij een echtscheidingsprocedure


Evocatieprocedure


BESLISSING OM IN TE STEMMEN MET HET DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS GEAMENDEERDE ONTWERP (1)


(1) Artikel 79, eerste lid, van de Grondwet.