4-89

4-89

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 15 OKTOBER 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de minister van Landsverdediging over «het varen onder vlag van de Belgische marine van het koninklijke jacht» (nr. 4-1070)

De voorzitter. - De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, antwoordt.

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V). - Uit de media verneem ik dat het nieuwe luxejacht van koning Albert II, de Alpa, vaart onder vlag van de Belgische marine. Het schip met nummer A982 maakt dus deel uit van de Belgische militaire vloot. Het nummer A982 laat vermoeden dat het om een militair bevoorradingsschip gaat. Het lijkt mij nogal merkwaardig dat een privéjacht van de vorst onder militaire vlag vaart.

Wie is de eigenaar van het jacht Alpa?

Gaat het om een privépersoon? Zijn er nog schepen die onder militaire vlag varen zonder dat die volle eigendom zijn van het Belgisch leger?

Wat is de militaire functie van het jacht Alpa?

Zijn er Belgische militairen actief op het schip? Wie staat in voor het onderhoud van het schip?

Vormt het jacht van de koning als militair vaartuig geen doelwit voor aanslagen van terroristen of aanvallen van vijanden? Hoe schat de minister dat risico in, wetende dat er gekken rondlopen of -varen én dat ook ons land door sommige regimes of terreurgroepen wordt belaagd, zeker indien het staatshoofd kan worden getroffen?

Ik neem aan dat in tijden van oorlog alle militaire schepen worden ingezet. Ik ben dan ook benieuwd welke rol voor de A982 is weggelegd tijdens een eventueel militair conflict.

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - Ik lees het antwoord van de minister.

De aankoop van het koninklijk jacht Alpa behoort tot de privésfeer van de koning.

Zoals internationaal gebruikelijk is dit koninklijk jacht, onder andere om identificatie- en veiligheidsredenen opgenomen op de officiële lijst van Belgische zeeschepen en van de vloot van de Zeemacht. Het voert daarom ook dezelfde vlag als de schepen van de Zeemacht.

Het jacht kreeg daarom het militaire kenteken A982, waardoor bij mogelijke veiligheidsrisico's gepaste maatregelen kunnen worden getroffen.

Om die reden staan vier militairen ter beschikking om occasioneel prestaties te verrichten aan boord van het koninklijke jacht. Het gaat om één scheepscommandant en drie bemanningsleden.

Er zijn maximaal drie militairen gelijktijdig aan boord.

Die personeelsleden behoren tot het actieve of het reservekader van de Belgische Zeemacht. De militairen van het actieve kader hebben een normale hoofdactiviteit in de nationale structuur en voeren, evenals de reservemilitairen, slechts occasioneel prestaties uit aan boord van het koninklijk jacht.

Het jacht Alpa voert geen opdrachten uit voor Defensie.

Er zijn geen onderhouds- of bewakingskosten ten laste van het ministerie van Defensie.

Naast de A982 Alpa is er nog één schip dat onder militaire vlag vaart zonder eigendom van Defensie te zijn, namelijk de A962 Belgica. Dit schip is eigendom van de programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid en vaart, in uitvoering van de conventie van 3 januari 1996, met militair personeel. De A962 Belgica voert enkel opdrachten uit in het domein van oceanografisch onderzoek.