4-1373/2

4-1373/2

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

30 JUNI 2009


Voorstel van resolutie betreffende de viering van de Mandela-dag


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW SCHELFHOUT


De commissie heeft dit voorstel van resolutie tijdens haar vergadering van 30 juni 2009.

I. Inleidende uiteenzetting door mevrouw de Bethune

Dit voorstel van resolutie sluit aan bij de activiteiten van de Nelson Mandela-stichting en de campagne 46664 (verwijzend naar het celnummer van Nelson Mandela) om steun te vragen voor het invoeren van een jaarlijkse officiële dag ter herdenking van de humanistische activiteiten van Nelson Mandela. De dag die daarvoor gekozen werd is 18 juli, de verjaardag van Nelson Mandela.

De vereniging van Europese Parlementsleden voor Afrika (AWEPA) besliste om zich bij het initiatief van de Mandela Day aan te sluiten. Deze symbolische actie zal uitmonden in een initiatief dat ook in de andere parlementen van de EU en in Afrika zal gesteund worden; in de Angelsakische landen wordt reeds sedert verschillende jaren een grote dynamiek rond dit thema gevoerd.

De boodschap die hierbij wordt uitgedragen is dat elke burger zijn verantwoordelijkheid kan en moet opnemen en dat het vrijwilligerswerk moet worden aangemoedigd van groeperingen die geloven in de democratie.

Het embleem van de Mandala Day is een hand en de slogan luidt « Give your imprint », wat vooral een oproep is tot de jongeren om het verschil in de samenleving te maken en de civiele maatschappij te ondersteunen. Jongeren moeten geloven in zichzelf, net zoals Nelson Mandela in zijn eigen kracht heeft geloofd en hierdoor een enorm verschil heeft gemaakt in de geschiedenis van zijn land, zijn continent en de wereld.

In het dispositief van de resolutie wordt gevraagd dat ons land zich zou aansluiten bij de viering van de Mandela Day, om namens de Belgische bevolking de beste wensen aan te bieden aan Nelson Mandela, te wijzen op het voorbeeld van Nelson Mandela, die zich inzet voor vrede, verzoening en goed bestuur en een bron van inspiratie is voor alle leiders ter wereld, en de Afrikaanse leiders te steunen die, ten behoeve van hun volkeren, de weg inslaan van vrede, verzoening en ontwikkeling.

II. Bespreking en stemmingen

Dit voorstel van resolutie geeft geen aanleiding tot verdere opmerkingen en wordt eenparig aangenomen door de 11 aanwezige leden.


Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het uitbrengen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Els SCHELFHOUT. Marleen TEMMERMAN.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het voorstel van resolutie (zie stuk Senaat, nr. 4-1373/1 - 2008/2009).