4-1287/1

4-1287/1

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

18 JUNI 2009


Belangenconflict tussen het Waals Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (stuk Kamer, nr. 52-0039/1)


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEREN DELPÉRÉE EN VAN DEN DRIESSCHE


Zie verslag nr. 4-1286/1.