4-77

4-77

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 14 MEI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister van Justitie over ęde bevoegde autoriteit in het kader van medicinale cannabisĽ (nr. 4-906)

De voorzitter. - De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister, antwoordt.

De heer Patrik Vankrunkelsven (Open Vld). - In antwoord op mijn schriftelijke vraag 4-2838 stelde de minister dat, als een patiŽnt om medische redenen cannabis wenst te halen in Nederland, hij dat kan als hij vooraf de toestemming krijgt van de bevoegde nationale autoriteit door middel van een ad-hoc-Schengenformulier. Graag had ik van de minister vernomen welke autoriteit in ons land erkend is als bevoegde centrale autoriteit om die toestemming te geven.

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Artikel 75 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord bepaalt dat de reizigers binnen de Schengenzone niet in het bezit mogen zijn van verdovende middelen noch van psychotrope substanties, tenzij dat nodig is voor een medische behandeling en de reiziger een voorschrift kan voorleggen dat uitgereikt werd of gelegaliseerd is door de bevoegde autoriteit van de staat van ingezetenschap. Overeenkomstig paragraaf 2 van dit artikel werd een standaardformulier opgesteld.

Voor de bewoners in BelgiŽ is de bevoegde instantie het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, dat onder het gezag valt van de minister van Volksgezondheid. Als de persoon die medisch behandeld wordt normaal in Nederland verblijft, moet hij zich richten tot het Nederlands ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.