4-533/4

4-533/4

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

21 APRIL 2009


Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking


AMENDEMENTEN


Nr. 9 VAN MEVROUW de BETHUNE EN DE HEER DUBIÉ

(Subamendement op amendement nr. 8)

In het dispositief, het voorgestelde punt 7 aanvullen met de woorden :

« en deze problematiek, in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de EU in 2010, op de Europese agenda te brengen en aan te sturen op een gezamenlijk beleidsplan om een einde te maken aan de genitale verminking in Europa en in de wereld; ».

Sabine de BETHUNE.
Josy DUBIÉ.