4-70

4-70

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 2 APRIL 2009 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2001 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, en met de Bijlage, gedaan te Londen op 23 maart 2001 (Stuk 4-1188)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van 1996 tot wijziging van het Verdrag van 1976 inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, gedaan te Londen op 2 mei 1996 (Stuk 4-1192)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement (Stuk 4-1252) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek inzake het bewijs tot machtiging van een andere kiezer bij tijdelijk verblijf in het buitenland (van mevrouw Martine Taelman en de heer Patrik Vankrunkelsven, Stuk 4-590)

Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (Stuk 4-1253)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement (Stuk 4-1252) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (Stuk 4-1253)

Wetsontwerp tot machtiging van de Minister van FinanciŽn om leningen aan het Groothertogdom Luxemburg toe te staan (Stuk 4-1256) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten (Stuk 4-1257) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens met het oog op het verbod op de financiering van de vervaardiging, het gebruik of het bezit van uraniumwapens (van de heer Philippe Mahoux, Stuk 4-704)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de verdere terugdringing van de wereldwijde leprabesmetting (van mevrouw Els Schelfhout c.s., Stuk 4-1157)

Bespreking

Voorstel van resolutie om de strijd tegen tuberculose op te voeren (van de heer FranÁois Roelants du Vivier c.s., Stuk 4-1123)

Bespreking

Berichten van verhindering