4-1255/1

4-1255/1

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

27 APRIL 2009


Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de plaats van het huwelijk betreft


Evocatieprocedure


ONTWERP GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 60 dagen.