4-67

4-67

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 MAART 2009 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Ontwerp van economische herstelwet (Stuk 4-1199) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de eerste minister en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «een tweede herstelplan» (nr. 4-813)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de terugbetaling van geneesmiddelen tegen migraine» (nr. 4-810)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de coördinatie van de radiofrequenties» (nr. 4-806)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de verkoop van alcohol aan minderjarigen» (nr. 4-812)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de hypothecaire inschrijving» (nr. 4-815)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Justitie over «het gebruik van cannabis en heroďne» (nr. 4-811)

Berichten van verhindering