4-704/4

4-704/4

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

31 MAART 2009


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens met het oog op het verbod op de financiering van de vervaardiging, het gebruik of het bezit van uraniumwapens


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIĖN EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 8, derde lid, van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, ingevoegd door de wet van 20 maart 2007, worden de woorden « van antipersoonsmijnen en/of submunitie » vervangen door het zinsdeel « van antipersoonsmijnen, submunitie en/of inerte munitie en bepantsering met verarmd uranium of elk ander industrieel uranium ».

Art. 3

Deze wet treedt in werking op 20 juni 2009.