4-66

4-66

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 MAART 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de eerste minister over «het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers» (nr. 4-681)

De voorzitter. - De heer Steven Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen, antwoordt.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (sp.a). - Bijna wekelijks stel ik vragen over dit onderwerp aan de bevoegde ministers, maar omdat ik van hen nooit een antwoord krijg, wou ik mij tot de premier richten. Het spijt me dat hij hier niet is, maar er is tenminste al iemand anders die me zal antwoorden.

Het verhaal waar het allemaal over gaat, is stilaan dramatisch aan het worden, niet voor ons, maar voor de betrokken mensen, de slachtoffers.

Na de vele klachten van de geloofsgemeenschappen en de universiteiten, hebben een aantal advocaten nu een klacht ingediend tegen de regering over het uitblijven van de circulaire voor regularisatie, die de regering bij haar aantreden heeft beloofd. Het geduld is op. En nog is een antwoord niet in zicht, integendeel, op een hoorzitting begin deze week sprak mevrouw Arena compleet tegen wat mevrouw Turtelboom vertelt en vice versa. Ze spreken elkaar niet alleen tegen in het parlement, maar ook voor de tv-camera's.

Hoe reageert de premier op de klacht van de advocaten? Het gaat hier al om de derde groep die zijn ongenoegen uit, een groep die bovendien zeer nauw bij het dossier betrokken is.

Is er al vooruitgang geboekt in het dossier? Ik heb vernomen dat de premier de kibbelende ministers wilde samenbrengen.

Komt er nog een circulaire met concrete regularisatiecriteria? Zo ja, hoe concreet zal die zijn en vooral, wanneer mogen we die verwachten?

De heer Steven Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen. - Ik ben dan wel een andere minister die de vraag beantwoordt, maar ik kan het antwoord alleen maar voorlezen. En dat is zo bondig, dat ik vrees dat het mevrouw Vanlerberghe niet helemaal tevreden zal stellen.

De premier heeft akte genomen van de klacht van de advocaten.

Voor het antwoord op de andere vragen verwijst hij naar zijn antwoord op de mondelinge vragen die mevrouw Piryns en de heer Lambert hier vorige week hebben gesteld.

De premier voegt eraan toe dat de daarin aangekondigde gesprekken met de betrokken ministers vanaf morgen plaatsvinden.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (sp.a). - Het antwoord stelt me inderdaad teleur. Dat had ik zelf ook wel kunnen bedenken.

We blijven dus in het duister tasten. Fouten maken is erg, maar des te erger als mensen daarvan het slachtoffer zijn. Het uitblijven van een antwoord is een echte schande.

De premier verwijst naar de toekomst, dus in feite naar niets. Hij zegt dat hij morgen de gesprekken met de bevoegde ministers wil beginnen. Ik wens hem oprecht alle succes, zo niet zou ik het zelf niet goed menen met het dossier. Ik verwacht dan ook dat de premier volgende week ons wel kan zeggen welke vooruitgang in dit dossier is gemaakt.