4-594/9

4-594/9

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

11 FEBRUARI 2009


Wetsontwerp tot opheffing van de wet van 11 april 1936 waarbij de regering gemachtigd wordt het binnenbrengen in BelgiŽ van sommige vreemde publicaties te verbieden


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

De wet van 11 april 1936 waarbij de regering gemachtigd wordt het binnenbrengen in BelgiŽ van sommige vreemde publicaties te verbieden wordt opgeheven, behoudens wat betreft het invoeren van publicaties van pedofiele aard in het licht van artikel 383bis van het Strafwetboek.