4-25/2

4-25/2

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

10 NOVEMBER 2008


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat het vaderschaps- en adoptieverlof betreft


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE DAMES BOUARFA EN ZRIHEN

Art. 2bis (nieuw)

Een artikel 2bis (nieuw) invoegen, luidende :

 Art. 2bis. — Artikel 30ter,  1, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, ingevoegd bij de wet van 9 juli 2004, wordt aangevuld met een bepaling, luidende :

 In het raam van die adoptie blijft de werknemer in elk geval 10 dagen van zijn werk afwezig .

Verantwoording

De duur van het  verplichte  adoptieverlof vermelden.

Die verplichte periode is dus even lang als die van het vaderschapsverlof.

Gelijkheid in het gezin is de conditio sine qua non voor gelijkheid zonder meer. Daarom vragen wij een verplicht minimumverlof bij adoptie voor de vaders.

Dat dient tien dagen te bedragen, zoals het vaderschapsverlof, waardoor het vaderschap en de adoptie gelijk worden behandeld.

Sfia BOUARFA.
Olga ZRIHEN.