4-1092/2

4-1092/2

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

12 FEBRUARI 2009


Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de indiening van de vermogensaangifte


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEER MAHOUX


Zie stuk nr. 4-1093/2.