4-1115/4

4-1115/4

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

5 FEBRUARI 2009


Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de afschaffing van het automatisch ten laste leggen van de eisende partij van alle kosten in geval van eenzijdige aanvraag tot echtscheiding


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 1258 van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen door de wet van 27 april 2007, wordt vervangen door wat volgt :

 Art. 1258. — Behoudens andersluidende overeenkomst worden de kosten door de rechter omgeslagen onder de partijen, rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak.