4-58

4-58

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 15 JANUARI 2009 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 189ter en 235ter van het Wetboek van Strafvordering (van de heer Hugo Vandenberghe c.s., Stuk 4-1091).

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Raad van de Europese Unie van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (Stuk 4-1090)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Evaluatie van de thematische verloven (Stuk 4-944)

Bespreking

Berichten van verhindering