4-53

4-53

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 18 DECEMBER 2008 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Voorstel van resolutie betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de moord op Julien Lahaut (van de heer Pol Van Den Driessche c.s., Stuk 4-1049)

Bespreking

(Voor de tekst aangenomen door de commissie voor de Justitie, zie stuk 4-1049/1.)

De voorzitter. - De heer Delpérée verwijst naar zijn schriftelijke verslag.

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V). - Nu 58 jaar geleden vond een van de weinige politieke moorden plaats die ons land heeft gekend, namelijk de moord op Julien Lahaut, de toenmalige leider van de Communistische Partij. Het gerechtelijke moordonderzoek werd in 1972 afgesloten. In de daarop volgende jaren werden talrijke verklaringen afgelegd en heeft iemand zich zelfs gemeld als dader van de moord. Rond de moord doen dan ook heel wat verhalen de ronde en zijn mythes ontstaan.

In historische kringen wordt al langer gevraagd om middelen voor een grondig wetenschappelijk onderzoek naar de omstandigheden, de inspiratie en de daders. Om allerlei redenen werden die middelen nooit vrijgemaakt. Ooit werd ook het voorstel gelanceerd om in de Senaat een parlementaire onderzoekscommissie op te richten, maar ook hiervoor was geen meerderheid.

Uiteindelijk hebben vertegenwoordigers van alle democratische partijen eensgezindheid bereikt over een voorstel van resolutie waarin de regering wordt gevraagd de middelen vrij te maken voor een wetenschappelijk onderzoek naar die gruwelijke gebeurtenis. Hierbij viel de keuze op het SOMA, het Studie- en Documentatiecentrum oorlog en hedendaagse maatschappij. Dat centrum heeft een bijzonder goede reputatie en heeft onder andere onderzoek gedaan naar de deportatie en de vervolging van de Belgische Joden.

Het verheugt me dat na al die jaren een grote meerderheid in de Senaat het voorliggende voorstel van resolutie zal aannemen. Hopelijk reageert de regering op gepaste wijze zodat we een deel van ons onverwerkt verleden kunnen verwerken.

-De bespreking is gesloten.

-De stemming over het voorstel van resolutie in zijn geheel heeft later plaats.

De voorzitter. - We zetten onze werkzaamheden voort vanmiddag om 15.00 uur.

(De vergadering wordt gesloten om 12.20 uur.)